راهنمای نویسندگان

 

آیین نامه ارسال مقاله

 

 1. مقاله‌های فرستاده شده، در نشریة دیگری چاپ و یا به سایر مجلّه‌های داخلی و خارجی ارسال نشده باشد. ضمناً گرایش مقالات فقط در زمینه تمثیل در زبان و ادب فارسی می­باشد.
 2. هیأت تحریریه در رد یا قبول و ویرایش ادبی و کوتاه کردن مطالب، آزاد است.
 3. حقّ چاپ، پس از پذیرش برای «این فصل نامه» محفوظ است و نویسندگان، نباید مقاله‌های خود را در نشریة دیگری به چاپ برسانند.
 4. چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخّر آن در بررسی و تأیید هیأت تحریریه، تعیین می‌شود.
 5. مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی در یکی از فرمت­ های مقاله پژوهشی، گزارش موردی، مقاله مروری، یاداشت فنی، مقاله کوتاه باشد.مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع زمان نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد.
 6. مسؤولیت درج گفتارها و صحّت مطالب مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمی و حقوقی و ... به عهدة نویسنده است.
 7. ذکر شماره تماس مستقیم الزامی می باشد.
 8.  ذکر نام نویسندگان مقالههای مستخرج از پایان نامهها، می­بایست مطابق با آیین نامه دانشگاه محل تحصیل خود باشد بعد از چاپ مقاله تحت هیچ شرایطی عنوان نویسنده مسؤول یا ترتیب نویسندگان جابه جا نخواهد شد. نویسنده اصلی مقاله موظف می­باشد قبل ارسال و بارگذاری مقاله بر روی سایت تمام موارد را از دانشگاه خود سوال نموده و در مقاله خود اصلاح نموده باشد. (بعد از پذیرش، مقاله باگذاری شده بر روی سایت تغییر نخواهد کرد، هر گونه مغایرت مقاله با آیین نامه دانشگاه نویسنده تنها متوجه نویسنده اصلی مقاله می­باشد و مجله هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن ندارد)
 9. مقاله‌های دریافتی، توسّط استادان متخصّص داوری خواهد شد.
 10. پر کردن فرم تعهد مقاله قبل از داور مقاله الزامی می باشد. در صورت پر نکردن مقاله ارسالی به بخش داوری ارسال نخواهد شد.
 11. فایل ارسالی مقاله که جهت داوری ارسال می شود باید تا اتمام تمام مراحل آن هیچ گونه تغییری بر روی آن صورت نگیرد.

 

- تمام منابعی که استفاده شده است باید در متن مقاله ذکر شده باشند. (منابع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در صورت ذکر نکردن منبع سرقت ادبی محسوب می­شود)

 

نکته مهم:

در زمان بارگذاری مقاله در قسمت اسامی نویسندگان می بایست اسامی تمام نویسندگان در سایت وارد شود (مطابق متن مقاله) شامل نام و نام خانوادگی آدرس ایمیلی که در مقاله ذکر شده هست (برای هر نویسنده ذکر آدرس ایمیل الزامی می باشد) مدرک تحصیلی، اسم دانشگاه محل تحصیل (تمام موارد باید به زبان فارسی و انگلیسی وارد سایت گردند)

 

 

ضوابط مقاله‌های ارسالی:

- محدودة نقل قول‌ها و ذکر نوشته‌های دیگران باید در درون گیومه قرار داده و پس از آن آدرس درون متنی در پرانتز درج شود. ضمناً (ی) در کلمات ترکیبی (اضافی و وصفی) به همین صورت یا به صورت (ء) بر روی مضاف یا موصوف گذاشته شود.

 

اشعار حتما در جدول جای گیرند و سپس جداول مخفی شوند.

پسر آمد ششم یک دل پر اسرار

 

ز الماس زبان گشته گهر بار

پدر را گفت آن خواهم همیشه

 

که باشد کیمیا سازیم  پیشه

 

 

(همان: 306)

 

 

- ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتز و بدین گونه تنظیم گردد: (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: )، برای مثال: (اسلامی ندوشن، 1387 : 14)

- از منابع مقالات چاپ شده در منابع معتبر استفاده شود.

(تذکر: نویسندگان محترم موظفند در مقالات خود حداقل یک مورد یا بیشتر ارجاع به مقالات مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی داشته باشند.

منابع فارسی به صورت انگلیسی نه ترجمه بلکه دقیقاً از عنوان انگلیسی مقاله استفاده شود و در پایان در داخل پرانتز ذکر شود         In Persion)).

- حداقل تعداد منابع 25 و حداکثر 30 منبع.

- به جای پایان نامه و کتاب از مقاله چاپ شده رفرنس داده شود.

- ترتیب منابع بر اساس حروف الفبای انگلیسی آورده شود.

- منابع دقیقاً طبق فرمت زیر تنظیم گردد.

- برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسنده(گان). سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه، جلد(شماره): ....- ....؛ برای مثال:

حسینی کازرونی، سید احمد. (1394). تمثیل و ادبیات تمثیلی. فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی. 7(23). 13-24.

Hosseini Kazerooni, Seyed Ahmad. (2015). Allegory and allegorical literature. Journal of Research Allegory in Persian Language and Literature, 7(23), 13-24. (In Persian).

 

برای کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسنده­(گان). سال انتشار. عنوان کتاب. شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر. تعداد صفحات.

 

- مسئولیت صحت‌وسقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است.

- حداکثر حجم مقالات، 25 صفحه A4 باشد.

- مجله حق ­رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

 (.  ،   ؛   : ) بدون فاصله با کلمه قبل از خود و با یک فاصله از کلمه بعد از خود قرار گیرند.

 

*ترتیب قرارگیری مطالب و عناوین و تیترها به شکل زیر رعایت شود. از شماره گذاری تیترها تا حد امکان بپرهیزید.(چکیده، کلیدواژگان، مقدمه، پیشینۀ تحقیق، روش تحقیق، مبانی تحقیق، بحث، نتیجه، منابع به زبان فارسی، ترجمه منابع به زبان لاتین، چکیدۀ لاتین)

 

*نویسندگان محترم در زمانبارگذاری مقالات در سامانه موظف به بارگذاری 5 فایل در سامانه می باشند:

 1. فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان
 2. فایل مشخصات نویسندگان
 3. فایل تعهدنامه
 4. فایل تعارض منافع
 5. فایل مشابهت یاب.

 

      نکات بسیار مهم و ضروری مرتبه علمی انگلیسی نویسندگان به شرح ذیل تنظیم شود.

استادیار

Assistant Professor

دانشیار

Associate Professor

استاد

Professor

مربی

Instructor

دانشجوی دکترا

PhD. Student

دکترا

Ph.D.

دانشجوی کارشناسی ارشد

MSc. Student

کارشناسی ارشد

MSc.

کارشناس

BSc.

 

 • از بیان عنوانهایی نظیر عضو هیات علمی، دکتر و... در ابتدای اسامی خودداری شود.
 • درج تلفن و ایمیل همه نویسندگان (آن هم تلفن و ایمیلی که جواب می دهند.)در سامانه الزامی است .
 • ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقا بر اساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.
 • مرتبه علمی نویسندگان در سامانه باید دقیقا بر اساس مرتبه علمی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.