دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 1-162 
1. مضامین تمثیلی در اشعار ناصر خسرو

صفحه 8-19

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ لیلا خیاطان


2. بررسی و طبقه بندی مثل‌ها در جلد سوم و چهارم کلیدر

صفحه 20-41

ناهید داود بیگی؛ عباس کی منش؛ آذر دانشگر