دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1396 
2. دیالکتیک در باب اول مرزبان نامه

صفحه 10-28

سعید امامی؛ محمدرضا روزبه


4. تمثیل (مثالک) و کاربرد آن در کلیدر (جلد اول و دوم)

صفحه 52-68

سیدجمال حسینی؛ عباس کی منش؛ آذر دانشگر


5. وراوینی بر خوان تمثیلی متنبی

صفحه 69-93

مریم خزائیلی؛ عطامحمّد رادمنش


6. جایگاه گونه‌های تمثیل در حکایات تمثیلی مصیبت‌نامه عطار

صفحه 94-110

سعیده ساکی انتظامی؛ ملک محمد فرخ زاد؛ سیّد احمد حسینی کازرونی