دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 1-212 
1. تمثیل، محمل اندیشه‌های تعلیمی صائب

صفحه 11-35

فاطمه جهانشاهی؛ قدمعلی سرامی


2. تحلیل محتوایی ضرب المثل ها در الهی نامه عطار نیشابوری

صفحه 36-48

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ مرضیه احسان جو


4. شاخصه های ارتباط کلامی در تمثیلات مثنوی

صفحه 66-91

مهدی عبدالله زاده؛ شیرین صمصامی


5. شاخه‌ها و شاخصه‌های تمثیل در ادبیات دوره مشروطه

صفحه 92-116

مهدی رضا کمالی بانیانی؛ حسین آریان


8. جلوه‌های تمثیلی و امثال و حکم در دیوان خاقانی

صفحه 158-179

هائیده موسویان؛ مهدی ماحوزی