دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1400، صفحه 1-110 
4. تمثیل ارکان پنج گانه‌ی اسلام از دیدگاه عین‌القضات همدانی

صفحه 53-75

زهرا فتحی؛ قدمعلی سرامی؛ محمد غلامرضایی؛ حیدر حسنلو


5. تطور بیان تمثیل در داستان رستم و سهراب شاهنامه حکیم فردوسی

صفحه 76-102

محمد رضا کیوانفر؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی


6. تمثیل آتش و اشتراکات آن در شاهنامه فردوسی و اشعار مولانا

صفحه 103-122

افشین وزیری؛ علی محمد مؤذنی؛ محمد رضا شاد منامن؛ اعظم رضایی