دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1399 
2. جست و جوی تمثیل در نسخه خطی دیوان اشعار میرزا احمد متولی باشی

صفحه 29-42

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ محمدرضا ضیا؛ سیدجعفر حمیدی


3. بررسی گونه های تمثیل کوتاه در اشعار جلال طبیب شیرازی

صفحه 43-63

شیرین کبیری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی؛ مریم محمودی


6. بررسی گونه‌های تمثیل درمثنوی خلاصه الحقایق اثرنجیب الدین رضا تبریزی

صفحه 93-112

عزت نوروزی سده؛ عطامحمد رادمنش؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی