دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 1-245 
2. آتش در آثار منظوم مولانا

صفحه 25-60

میر جلال الدین کزازی؛ اسماعیل عبدی مکوند؛ صغری مرداسی سردارآبادی


4. بررسی مفهوم فقر در اشعار خاقانی

صفحه 73-90

علی محمد موذنی؛ علی عباس علیزاده