دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 1-244 
5. مفهوم معرفت در عرفان اسلامی و مکاتب روان شناختی

صفحه 103-126

علی محمد پشت دار؛ محمد رضا عباس پور خرمالو


9. سـایـة بـال همــا*

صفحه 193-212

مریم السادات رنجبر؛ فاطمه کازرانی


10. نَفثَةُ‌المَصدُور از منظر رمانتیسم

صفحه 213-229

حسین میکائیلی؛ ابراهیم گودرزی