دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 1-205 
1. عناصر تعلیمی، اخلاقی و بن‌مایه‌های اساسی شعر انقلاب اسلامی

صفحه 11-28

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی