دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 11-182 
3. بررسی ضرب المثل های عربی خوزستان

صفحه 49-72

عاطفه ترابی؛ سید احمد حسینی کازرونی


4. نقش عناصر تعلیمی در دگردیسی قالب مثنوی در شعر انقلاب

صفحه 73-84

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی