رمان «هون دات»، تمثیلی از پایداری مردم ویتنام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد گرمسار

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

 مردم سرزمین ویتنام که سال­ها تحت استعمار غرب بودند در جنگی خانمان برانداز، علیه نیرومندترین ارتش جهان یعنی آمریکا، آن­ چنان پایداری و مقاومتی ازخود نشان دادند که در تاریخ معاصر جهان، به عنوان نمونه­ای بی بدیل از مقاومت ملتی کوچک در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان، معرفی شدند. رمان «هون دات»، اثر «آنه دوک»، اثری واقع­گرایانه است که اقتدار و پایداری مردمان دهکده‌ای کوچک را در برابر ارتش آمریکا و خائنان داخلی، به نمایش می­گذارد. در این جا، دهکده­ی «هون­دات» نمادی از خود سرزمین ویتنام است. تأکید نویسنده بر شرکت همه، در مبارزه با دشمن است. او براین باوراست که حتی یک روستایی ساده هم در شرایط دفاع از وطن، می­تواند سرنوشت پیکار را به نفع هم میهنان تغییر دهد. رمان «هون دات»، همچون پایداری مردم ویتنام، با امید آغاز می­شود و با پیروزی پایان می­یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، بابک، (1385)، ساختار و تأویل متن، ج:1، تهران: نشر مرکز، چ دوازدهم.
 2. پورنامداریان، تقی، (1367)، رمز و داستان‌های رمزی درادب فارسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم.
 3. جاسپی، عبدالله، (1379)، ویتنام، دوران مقاومت، پیروزی، سازندگی، تهران: مرکزانتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
 4. داد، سیما، (1382)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
 5. دوک، آنه، (1361)، هون دات، ترجمه­ی اردشیر نیکپور، تهران: امیرکبیر.
 6. رابرتس، جان موریس، (1393)، قرن بیستم، تاریخ جهان از 1901 تا 2000، ترجمه­ی ابراهیم علی کنی، تهران: انتشارات بهجت.
 7. راسل، برتراند، (1347)، جنایات جنگ در ویتنام، ترجمه­ی ایرج مهدویان، تهران: انتشارات فرهنگ.
 8. زرافا، میشل، (1368)، ادبیات داستانی، ترجمه نسرین پروینی، تهران: انتشارات فروغی.
 9. سنگری، محمد رضا، (1389)، ادبیات دفاع مقدس، تهران: بنیادحفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس.
 10. غفوری، علی، (1386)، صد جنگ بزرگ تاریخ، تهران: انتشارات هیرمند.
 11. کمسفیدی، اصغر، (1388)، «ادبیات پایداری»، نامه­ی پایدار، مجموعه مقالات دومین کنگره­ی ادبیات پایداری، کرمان: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس استان کرمان.
 12. مسائلی، محمود، (1385)، ویتنام. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چ سوم.
 13. همایی، جلال­الدین، (1380)، فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران: نشر هما، چ نوزدهم.
  1. -http://anhducclub.tk/?cat=2 (by admin on August 27, 2015)
  2. -http://vietnamnews.vn/life-style/259227/vietnamese-writer-leaves-lasting-legacy.html(August23, 2014)