شاخصه های ارتباط کلامی در تمثیلات مثنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد طبس، دانشگاه آزاد اسلامی، طبس، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد طبس، دانشگاه آزاد اسلامی، طبس، ایران

چکیده

بررسی آثار ارزشمند حوزۀ ادبیات فارسی توسط دانشمندان علوم مختلف و نگارش کتبی در رابطه با ادب و سیاست، روان شناسی، فلسفه، نجوم و ... نشان دهندۀ این نکتۀ مهم است که ادبیّات فقط به حوزۀ احساس و ذوق تعلق ندارد؛ بلکه میدانگاه وسیعی از تجربه­های حسی مبتنی بر واقعیات عینی است. از سوی دیگردر میان شاعران و سخن پردازان فارسی به­ندرت می‌توان همانندی برای مولانا جلال­الدین یافت، که به نقش بی بدیل و تأثیرگذار تمثیل در انتقال مفاهیم پی برده و بتواند از آن با ماهرانه‌ترین شکل بهره جوید. او سنگ بنای مثنوی را بر پایه قصّه گذاشت و سعی کرد با مهارتی بی‌نظیر که در خلق تمثیل داشت، پیچیده‌ترین معانی علمی، عرفانی، اخلاقی و اجتماعی را به مخاطبانش بیاموزد. یکی از آموزه‌های قابل تأمل در تمثیلات مثنوی، مهارت برقراری ارتباط کلامی است که در حوزۀ علم روان­شناسی قرار دارد. پژوهشگران جستار حاضر سعی کرده­اند این مهارت مهم انسانی را، از نگاه مولانا بررسی کنند و با نظرات روان­شناسان جدید تطبیق دهند.

کلیدواژه‌ها


 1. احمد زاده، سید مصطفی (1385)"اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان فردی از دیدگاه قرآن کریم"، علوم قرآن و حدیث: پژوهش‌های قرآنی، شمارۀ 46 و 47، از 308 تا 319
 2. احمدی، حبیب (1384). روان شناسی اجتماعی، شیراز: دانشگاه شیراز.
 3. آل یاسین‌، محمد رضا (1393). مهارت­های تأثیر گذاری و نفوذ کلام، تهران: هامون، چ چهارم
 4. تریسی، برایان (1392). قدرت نفوذ بیان (چگونه با صحبت کردن دیگران را شیفتۀ خود کنیم)، مترجم بهزاد رحمتی، تهران: اروند، چ سوم
 5. جباری، فهیمه؛ حمیدی، ناصر (1389). ارتباط موثر-ارتباط موفق، قزوین: سایه گستر، چ دوم
 6. حسین زاده، علی (1389). همسران سازگار: راهکارهای سازگاری، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چ نهم
 7. خیرا، شیو (1387). شما هم می‌توانی موفق باشید، مترجم سید داود حسینی نسب و همکاران، تهران، ورای دانش، چ دوم
 8. دهقان‌پور‌فراشاه، هاشم (1387). مدیریت ارتباطات میان‌فردی، مشهد: راهیان‌سبز.
 9. رایت، اندرو (1385). ارتباط موفقیت‌آمیز با دیگران. ترجمۀ بهناز پیاده، تهران: شباهنگ.
 10. ریاضی، حشمت الله (1383). داستان‌ها و پیام‌ها‌ی مثنوی، تهران: حقیقت.
 11. زمانی، کریم (1391). مینا گر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی، تهران: نشر نی، چ دهم
 12. شرفی، محمد رضا (1388). مهارت­های زندگی در سیرۀ نبوی، مشهد: قدس رضوی، چ ششم
 13. کول،‌ کریس (1390). کلید طلایی ارتباطات، رجمۀ محمدرضا آل یاسین، تهران: هامون، چ بیست و یکم
 14. محسنی نیا، ناصر (1390)، پژوهشی درباره جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی. پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال سوم. شماره دهم. تابستان. صفحه 103-122
 15. مولانا، جلال الدین محمد (1379). مثنوی معنوی، تهران: دوستان، چ چهارم