جلوه های ادب تعلیمی در مهابهاراتا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی – بوشهر - ایران

چکیده

مهابهاراتا «حماسه­ی بزرگ شبه قاره­ی هند» اندیشه­های بی­بدیل فراوانی برای تعالی و کمال انسان به تاریخ بشری عرضه کرده است. مهابهاراتا بی­تردید منشأ فیاض الهام از برای شاعران، قصه سرایان، نمایش نویسان، حکما، ژرف اندیشان و هنرمندان بوده است، گفته­اند «ویاسا» (که بنا به سنت هندوها سراینده نامور این رساله است) کلیه­ی امور را در مهابهاراتا بررسی کرده و هیچ مطلبی در آفاق وانفس نمانده که وی بدان نپرداخته باشد. مهابهاراتا «ودای پنجم» نام نهاده­اند، زیرا کتابی است جامع جمیع صفات و مطلوب مذاق خاص و عام و هر طبقه­ای از طبقات جامعه هندو به فراخور فهم و دانایی خویش از آن بهره­مند گردیده، گرچه این کتاب جزو حماسه­های بزرگ جهان است اما مشحون از پند و اندرز و ادب تعلیمی است، به گونه­ای که به حماسه­ی اخلاقی معروف شده است. در این پژوهش به معرفی مهابهاراتا و بیان     جلوه­های ادب تعلیمی آن پرداخته­ایم.

کلیدواژه‌ها