بررسی بن مایه های تعلیمی و اخلاقی رمان سووشون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر - ایران

2 مربّی زبان و ادبیات فارسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه - ایران

چکیده

سووشون یک رمان تاریخی- سیاسی، با نثری دقیق و محکم است. این اثر از نظر فن داستان نویسی و پرورش درون مایه بسیار قوی و همچنین اولین داستانی است که شخصیّت محوری آن یک زن می­باشد. در این رمان موضوعات مختلف همانند مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، تعلیمی و حماسی با هم ترکیب شده­اند و اثری جاودانه را خلق کرده­اند. هر چند در اغلب پژوهش­ها و نقد­ها این رمان از حیث سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اما جنبه تعلیمی آن به قدری قوی است که می­توان این اثر را در زمره یکی از آثار تعلیمی قرار داد. در واقع ندای پس زمینه سووشون، ندایی آگاه­ساز، تذکر دهنده و تعلیم گرایانه است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی جنبه­های تعلیمی رمان سووشون پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها