جایگاه پرندگان در تمثیل با توجه به دیوان صائب تبریزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آزادشهر- ایران

2 عضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحدسبزوار- ایران

چکیده

پژوهش حاضر، عهـده­دار بررسی وتحلیل ابعـاد به­کـارگیری پرندگان در تمثیل‌های این شـاعـرنامی پارسی گوی می‌باشد؛ در این جستار باواکاوی دیوان صائب سعی شده تا بیش از پیش سحر بیان وی نمایانده شود؛ بیانی که با بهره­گیری از صنعت تمثیل سبب اعجاز بسیاری ازادب شناسان و دانش پژوهان شده است. صائب با بهره­گیری از مادۀ خام طبیعت وآمیختن آن‌ها با اندیشه و جهان بینی خاص خود دیوانی خلق نموده است. روش این مقاله، نظری و بنیادی می‌باشد. و از روش استدلال و تحلیل عقلانی برپایه­ی مطالعات "کتاب خانه‌ای" انجام شده است. نتیجه‌ی این پژوهش بدین گونه است که صائب با بهره گیری از پرندگان در تمثیل خویش، بسیار بدیعانه، اغراض و مضامین اجتماعی، سیاسی و تعلیمی را بیان نموده وازهرپرنده سمبلی ساخته برای رشادت‌های فکری وروح متأثرشده از زمانه­ی خویش وصائب بدین وسیله سبب بالندگی و انسجام کلام خویش شده است.

کلیدواژه‌ها