کلیدواژه‌ها = سیرالعباد الی المعاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تمثیل و گونه های آن در منظومة عرفانی سیرالعباد الی المعاد سنائی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 48-69

رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده