کلیدواژه‌ها = مدلول واره های مجازی
تعداد مقالات: 1
1. شاخه‌ها و شاخصه‌های تمثیل در ادبیات دوره مشروطه

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 92-116

مهدی رضا کمالی بانیانی؛ حسین آریان