کلیدواژه‌ها = دیوان مجیر
تعداد مقالات: 1
1. مختصری از مضامین نجوم در دیوان مجیر

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 141-169

امیدوار مالملی