کلیدواژه‌ها = خردورزی ایرانیان
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در نقش تعلیمی داستان‌های شاه‌نامه*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 121-136

مریم رضایی بیگی؛ علی سلیمی