کلیدواژه‌ها = ادبیّات تعلیمی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه تمثیل در رباب نامۀ سلطان ولد

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 8-37

علی محمد مؤذنی؛ تمیمی تواندشتی تمیمی تواندشتی؛ شیوا بیرجندی


2. عروسی ابد «بررسی مرگ اختیاری یا تولدی دیگر در شعر تعلیمی مولانا»*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 11-30

سید احمد حسینی کازرونی؛ اسماعیل عبدی مکوند