کلیدواژه‌ها = ادبیات غنایی
تعداد مقالات: 6
2. بنیاد ابتلاء و امتحان در منظومة خسرو و شیرین نظامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 101-118

زهرا السادات موسوی؛ احمد خاتمی


3. بسم الله الرحمن الرحیم در منظومه‌های غنایی ادب فارسی*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 99-120

احمد رضا یلمه ها


4. کهن ریشه‌های ادب غنایی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 31-44

مونا احمدی؛ احمد خاتمی


5. سعدی و ابعاد عشق در زندگی انسانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 169-186

فریده محسنی هنجنی


6. «شکواییه در شعر خاقانی»

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 17-40

علی اصغر بابا صفری؛ مرضیه فراحی قصرابونصر