کلیدواژه‌ها = امامت
تعداد مقالات: 1
1. مفاهیم معطوف به انتظار در شعر کهن فارسی (با رویکرد روایی تمثیلی)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-146

سعیده ساکی انتظامی؛ سکینه آذری؛ محمد رسول یوسفوند