کلیدواژه‌ها = شعر نو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پنج سروده ی تمثیلی و روایی مهدی اخوان ثالث در مجموعه ی «از این اوستا»

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 13-28

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ یعقوب کیانی شاهوندی


2. بررسی صورخیال در اشعار محمود مشرف آزاد تهرانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 35-52

ناهید علی نژاد؛ مریم شایگان