کلیدواژه‌ها = ادبیات تعلیمی
تعداد مقالات: 11
2. بررسی دنیا و تمثیل‌های تعلیمی آن از نگاه "سعدی"و"محمّد تقی بهار"

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 130-149

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز


3. بررسی بن مایه های تعلیمی و اخلاقی رمان سووشون

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 79-96

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی


4. بازتاب ادبیات تعلیمی در شعر بهار

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 33-50

غلامحسین ملایی


6. بررسی آموزه‌های تعلیمی مفاهیم عدالت و تأمین اجتماعی از منظر سعدی شیرازی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 151-172

پروانه عادل زاده؛ بهروز غفوری


7. بررسی آموزه‌های تعلیمی در ازدواج‌های سیاسی ایران

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 47-58

کامران پاشایی فرخی


8. طنز تعلیمی بایزید و فضای کارناوال

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 137-154

محمد استوار نامقی؛ اسماعیل عبدی مکوند


9. جلوه‌های امثال تازی در اشعار تعلیمی پارسی*

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 65-83

زهرا سلیمانی


11. آموزه‌های تعلیمی در منظومة غنایی محب و محبوب

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 11-28

احمد رضا یلمه ها