کلیدواژه‌ها = عاطفه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زمینه های کاربست تمثیل در مجموعۀ «دستور زبان عشق» از قیصر امین‌پور

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 115-131

محمد قاسمی فرد؛ اکبر شعبانی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


2. بررسی صورخیال در اشعار محمود مشرف آزاد تهرانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 35-52

ناهید علی نژاد؛ مریم شایگان