کلیدواژه‌ها = کلیدر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و طبقه بندی مثل‌ها در جلد سوم و چهارم کلیدر

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 20-41

ناهید داود بیگی؛ عباس کی منش؛ آذر دانشگر


2. تمثیل (مثالک) و کاربرد آن در کلیدر (جلد اول و دوم)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 52-68

سیدجمال حسینی؛ عباس کی منش؛ آذر دانشگر