کلیدواژه‌ها = زمان در روایت
تعداد مقالات: 1
1. زمانمندی روایت در مثنوی تمثیلی جلال و جمال نزل‌آبادی بر اساس نظریه ژرار ژنت

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 1-160

رقیه نورمحمّدی؛ عبدالحسین فرزاد