کلیدواژه‌ها = منطق الطیر
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد نماد و تمثیل در شعر عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 117-135

جعفر هواسی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ فرزانه یوسف قنبری


2. بررسی وجوه تمثیلی مرغان در منطق الطیر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 70-96

فاضل عباس زاده؛ مهرداد آقائی؛ شهربانو عظیم زاده