کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 8
1. تمثیل و ارسال المثل در دیوان جهان ملک خاتون

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 126-142

راویه کردافشاری؛ احمد خاتمی


3. مفاهیم معطوف به انتظار در شعر کهن فارسی (با رویکرد روایی تمثیلی)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-146

سعیده ساکی انتظامی؛ سکینه آذری؛ محمد رسول یوسفوند


4. بسم الله الرحمن الرحیم در منظومه‌های غنایی ادب فارسی*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 99-120

احمد رضا یلمه ها


5. جلوه‌های امثال تازی در اشعار تعلیمی پارسی*

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 65-83

زهرا سلیمانی


6. از غم و حسرت شاعران کلاسیک تا نوستالژی شاعران رمانتیک

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 165-192

برات محمدی؛ سمیه عباس زاده


7. آموزه‌های تعلیمی در منظومة غنایی محب و محبوب

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 11-28

احمد رضا یلمه ها


8. تجلّی اشعار حافظ در دیوانِ غلام

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 135-155

محمد کاظم کهدویی