کلیدواژه‌ها = مثنوی مولوی
تعداد مقالات: 2
2. بازتاب تعلیم نام ها و معانی قرآن در مثنوی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 59-78

امیدوار مالملی