کلیدواژه‌ها = شعر تعلیمی
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب تعلیم نام ها و معانی قرآن در مثنوی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 59-78

امیدوار مالملی


2. مختصری از تعالیم رجعت و تناسخ در مثنوی مولوی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 139-158

امیدوار مالملی