کلیدواژه‌ها = سبک خراسانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تمثیل‌های نمادین اسب در شاهنامة فردوسی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 8-27

حسن تاجیک محمدیه؛ عطا محمد رادمنش؛ مهرداد چترایی


2. گروه کارکرد تمثیل در اشعار سبک خراسانی

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 135-160

ویدا شیرکوند؛ احمد خاتمی