کلیدواژه‌ها = حکایت
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد مکر و مکراندیشی در حکایت‌های تمثیلی جانوران در مرزبان نامه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 43-63

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادلزاده؛ کامران پاشایی فرخی


2. بررسی حکایت های تمثیلی با شخصیّت های جانوری در اللّمع فی التّصوّف ابونصر سرّاج

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 23-43

حبیب کارگر؛ عباسعلی وفایی؛ علیرضا شعبانلو


3. بررسی و تبیین جلوه‌های تمثیل در حکایت عرفانی موسی و شبان مولانا

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 110-134

فرشته ناصری؛ شهین قاسمی


4. تحلیل تمثیل در حکایات روضۀ خلد مجد خوافی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 77-96

فرشته ربیع؛ عالیه یوسف فام


5. بررسی و تحلیل تمثیل حکایت آن عاشق که شب بیامد برامیدِ وعده معشوق ...

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 65-77

الهه شیر محمدی؛ علی محمد مؤذنی


7. ساختمان و پیرنگ حکایت‌های تذکرة الاولیاء

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 17-36

محمد رضا اکرمی