کلیدواژه‌ها = مثل
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و طبقه بندی مثل‌ها در جلد سوم و چهارم کلیدر

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 20-41

ناهید داود بیگی؛ عباس کی منش؛ آذر دانشگر


2. جلوه‌های تمثیلی و امثال و حکم در دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 158-179

هائیده موسویان؛ مهدی ماحوزی


3. راز و رمز تمثیل در اشعار نادرپور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 75-82

رسول علی پناهیان؛ علی سرور یعقوبی


4. تمثیل و ادبیات تمثیلی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 13-24

سید احمد حسینی کازرونی


5. بررسی موضوعی امثال و حکم دهخدا

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 85-108

عاطفه ترابی؛ محمد جواد شریعت