کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 6
1. بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-85

محمدرضا شعبانی؛ عبدالحسن فرزاد


2. چهره زروان در «کوش نامه» با رویکرد تمثیلی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 103-123

نعیمه متوسلی؛ مرضیه ندافی


4. عروسی ابد «بررسی مرگ اختیاری یا تولدی دیگر در شعر تعلیمی مولانا»*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 11-30

سید احمد حسینی کازرونی؛ اسماعیل عبدی مکوند


6. اندیشة مرگ و زوال در شعر فروغ فرخزاد

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 149-164

مریم محمودی