کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 95
1. واکاوی مؤلّفه های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه ی شخصیت اریکسون

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 76-100

صفا ملکی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادلزاده


2. کارآیی تمثیل در حوزۀ توحید

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 101-112

مژگان زمانی؛ رافضه کیوان پور


3. مثنوی، نماد، تمثیل، رمز، قصه،

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 25-34

جعفر هواسی


4. تمثیل با رویکرد فابل در اشعار پروین اعتصامی و ایلیا ابوماضی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 93-112

نفیسه حاجی رجبی؛ عباس عرب


5. نقش تمثیلی حیوانات در طرب المجالس

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 34-51

رضا الیاسی؛ مریم محمودی


6. نمادها و تمثیل‌های نور در متون عرفانی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 113-129

ساره تربیت


7. بررسی ساختار و انواع تمثیل در منظومۀ «شیرین و خسرو» امیر خسرو دهلوی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 8-33

بهرام حیدری فر؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی


8. بازتاب نقش تمثیلی موجودات فراطبیعی در اسطوره و شاه نامه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 105-117

نگهدار شادکام؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


9. بررسی کاربرد تمثیل در اخلاق ناصری با تطبیق بر مضامین قرآنی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 118-140

محمدحسین سلیمانی الموتی؛ احمد ذاکری؛ علی محمد مؤذنی؛ مهدی محقق


10. تمثیل ماهیان در جستجوی آب

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 69-93

مژگان زمانی؛ احمدرضا یلمه ها؛ ابراهیم ایرج پور


12. بررسی و نقد تمثیل‌های حماسی و اسطوره‌ای در شعر محمد بیابانی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 84-102

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ عبداله رضایی


13. کاربرد مکر و مکراندیشی در حکایت‌های تمثیلی جانوران در مرزبان نامه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 43-63

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادلزاده؛ کامران پاشایی فرخی


14. نگاهی به تمثیل در شعر نیما، اخوان و سهراب

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 8-28

نازنین مطوری؛ مسعود پاکدل


16. رمان تمثیلی «کوری»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 103-125

ماه نظری


17. گذری برتمثیل در مثنویهای طالب علی خان لکهنویی، متحلص به عیشی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 79-96

زیبا فلاحی؛ مهرداد چترایی؛ مریم محمودی


18. رویکرد تمثیلی صائب تبریزی در بیان ویژگی های انسان سالم از منظر روان شناسان انسان گرا، با تکیه بر دیوان غزلیات شاعر

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 28-57

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ بهزاد پوررضاییان؛ سیدجعفر حمیدی؛ عزت دیره


19. بررسی نقش تمثیل در تبیین مقولۀ «خودسازی» در اندرزنامه های پهلوی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 32-47

بتول فخر اسلام؛ حمیده حسنخانی


21. بررسی مصادیق زبان تمثیل در غزلیات حافظ

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 8-31

منیــژه فلاحی؛ ملک محمد فرخ زاد؛ سید علی محمد جلیلیان


22. سیمای تمثیلی دنیا در شعر سعدی و مولوی (با رویکرد تمثیلی به آیات و روایات دینی)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 144-171

رضا موسی آبادی؛ بتول فخر اسلام


23. بررسی وجوه تمثیلی مرغان در منطق الطیر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 70-96

فاضل عباس زاده؛ مهرداد آقائی؛ شهربانو عظیم زاده


25. بررسی حکایت های تمثیلی با شخصیّت های جانوری در اللّمع فی التّصوّف ابونصر سرّاج

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 23-43

حبیب کارگر؛ عباسعلی وفایی؛ علیرضا شعبانلو