کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 84
1. رمان تمثیلی «کوری»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 103-125

ماه نظری


3. نگاهی به تمثیل در شعر نیما، اخوان و سهراب

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 8-28

نازنین مطوری؛ مسعود پاکدل


4. بررسی و نقد تمثیل‌های حماسی و اسطوره‌ای در شعر محمد بیابانی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 84-102

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ عبداله رضایی


5. کاربرد مکر و مکراندیشی در حکایت‌های تمثیلی جانوران در مرزبان نامه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 43-63

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادلزاده؛ کامران پاشایی فرخی


6. رویکرد تمثیلی صائب تبریزی در بیان ویژگی های انسان سالم از منظر روان شناسان انسان گرا، با تکیه بر دیوان غزلیات شاعر

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 28-57

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ بهزاد پوررضاییان؛ سیدجعفر حمیدی؛ عزت دیره


7. گذری برتمثیل در مثنویهای طالب علی خان لکهنویی، متحلص به عیشی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 79-96

زیبا فلاحی؛ مهرداد چترایی؛ مریم محمودی


8. بررسی نقش تمثیل در تبیین مقولۀ «خودسازی» در اندرزنامه های پهلوی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 32-47

بتول فخر اسلام؛ حمیده حسنخانی


9. سیمای تمثیلی دنیا در شعر سعدی و مولوی (با رویکرد تمثیلی به آیات و روایات دینی)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 144-171

رضا موسی آبادی؛ بتول فخر اسلام


10. بررسی مصادیق زبان تمثیل در غزلیات حافظ

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 8-31

منیــژه فلاحی؛ ملک محمد فرخ زاد؛ سید علی محمد جلیلیان


12. بررسی وجوه تمثیلی مرغان در منطق الطیر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 70-96

فاضل عباس زاده؛ مهرداد آقائی؛ شهربانو عظیم زاده


13. بررسی حکایت های تمثیلی با شخصیّت های جانوری در اللّمع فی التّصوّف ابونصر سرّاج

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 23-43

حبیب کارگر؛ عباسعلی وفایی؛ علیرضا شعبانلو


14. حضور حیوانات در شاهنامه با رویکردی به نقش تمثیلی و نمادین

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 67-89

بتول فخر اسلام؛ رقیه مهماندوست کتلر؛ محبوبه ضیاخدادادیان؛ پروین دخت مشهور


15. بررسی و تحلیل کارکردهای اخلاقی تمثیل در اسرارنامۀ عطار نیشابوری

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 44-66

سید حسین سیدی؛ حسین قاسمی فرد


16. تمثیل در سلامان و ابسال جامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 90-110

فاطمه حیدری؛ زینب نوری سرخنی


17. واکاوی تمثیل در غزل معاصر ایران با تکیه بر فاضل نظری

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 8-22

اسماعیل عبدی مکوند؛ شقایق ماهی زاده؛ زهرا محسنی موسوی


19. وجه تسمیه و جلوه‌های تمثیلی آن در متون ادبی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 8-26

عسکری ابراهیمی جویباری


20. بررسی تمثیلی زیبایی درون و برون از دیدگاه مولوی و حافظ

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 106-125

کاظم دهقانیان فرد؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی؛ مریم پرهیزگاری


21. تمثیل و ارسال المثل در دیوان جهان ملک خاتون

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 126-142

راویه کردافشاری؛ احمد خاتمی


22. نگاهی تحلیلی- تطبیقی به تمثیل از دیدگاه قندزی و بلاغت‌نویسان قبل و بعد وی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 59-75

هاله اژدرنژاد؛ احمد رضا یلمه ها؛ مهرداد چترایی


24. بررسی و تبیین جلوه‌های تمثیل در حکایت عرفانی موسی و شبان مولانا

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 110-134

فرشته ناصری؛ شهین قاسمی


25. تمثیلات حافظ در استعارات و تشبیهات چند لایه ای

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 36-51

بهناز رستگارمنش