کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 103
1. تطور بیان تمثیل در رستم و اسفندیار حکیم فردوسی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 104-142

محمد رضا کیوانفر؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی


2. جایگاه تمثیل در رباب نامۀ سلطان ولد

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 8-37

علی محمد مؤذنی؛ تمیمی تواندشتی تمیمی تواندشتی؛ شیوا بیرجندی


3. نقش تمثیل در بیان فلسفة برخی عبادات و مستحبات در معارف بهاء ولد

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 53-74

فریبا شریفی مال امیری؛ مریم بلوری؛ شهرزاد نیازی


5. ریخت شناسی چند تمثیل حیوانی در حدیقه الحقیقه سنایی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 91-103

مریم کیانی فر؛ رضا اشرف زاد؛ محمد فاضلی


6. بررسی و تحلیل تمثیل با رویکرد کارکردهای آیینی و دینی در اسرارنامه عطار نیشابوری

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 48-64

تورج دشمن زیاری؛ سیدمحمود سیدصادقی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


7. بررسی کاربرد تمثیلی و نمادین دریا و مظاهر آن در مثنوی معنوی مولانا

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 65-88

نازیلا رحمانپور؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


8. بررسی زمینه های کاربست تمثیل در مجموعۀ «دستور زبان عشق» از قیصر امین‌پور

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 115-131

محمد قاسمی فرد؛ اکبر شعبانی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


9. واکاوی مؤلّفه های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه ی شخصیت اریکسون

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 76-100

صفا ملکی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادلزاده


10. مثنوی، نماد، تمثیل، رمز، قصه،

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 25-34

جعفر هواسی


11. کارآیی تمثیل در حوزۀ توحید

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 101-112

مژگان زمانی؛ رافضه کیوان پور


12. نمادها و تمثیل‌های نور در متون عرفانی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 113-129

ساره تربیت


13. تمثیل با رویکرد فابل در اشعار پروین اعتصامی و ایلیا ابوماضی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 93-112

نفیسه حاجی رجبی؛ عباس عرب


14. نقش تمثیلی حیوانات در طرب المجالس

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 34-51

رضا الیاسی؛ مریم محمودی


15. بررسی ساختار و انواع تمثیل در منظومۀ «شیرین و خسرو» امیر خسرو دهلوی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 8-33

بهرام حیدری فر؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی


17. تمثیل ماهیان در جستجوی آب

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 69-93

مژگان زمانی؛ احمدرضا یلمه ها؛ ابراهیم ایرج پور


18. بازتاب نقش تمثیلی موجودات فراطبیعی در اسطوره و شاه نامه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 105-117

نگهدار شادکام؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


19. بررسی کاربرد تمثیل در اخلاق ناصری با تطبیق بر مضامین قرآنی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 118-140

محمدحسین سلیمانی الموتی؛ احمد ذاکری؛ علی محمد مؤذنی؛ مهدی محقق


20. نگاهی به تمثیل در شعر نیما، اخوان و سهراب

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 8-28

نازنین مطوری؛ مسعود پاکدل


22. کاربرد مکر و مکراندیشی در حکایت‌های تمثیلی جانوران در مرزبان نامه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 43-63

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادلزاده؛ کامران پاشایی فرخی


23. رمان تمثیلی «کوری»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 103-125

ماه نظری


24. بررسی و نقد تمثیل‌های حماسی و اسطوره‌ای در شعر محمد بیابانی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 84-102

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ عبداله رضایی


25. رویکرد تمثیلی صائب تبریزی در بیان ویژگی های انسان سالم از منظر روان شناسان انسان گرا، با تکیه بر دیوان غزلیات شاعر

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 28-57

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ بهزاد پوررضاییان؛ سیدجعفر حمیدی؛ عزت دیره