کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 5
1. حضور حیوانات در شاهنامه با رویکردی به نقش تمثیلی و نمادین

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 67-89

بتول فخر اسلام؛ رقیه مهماندوست کتلر؛ محبوبه ضیاخدادادیان؛ پروین دخت مشهور


3. تعلیم مدیریت زمان در شاهنامه فردوسی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 143-164

هادی خدیور؛ ناهید لطفیان


4. تأملی در نقش تعلیمی داستان‌های شاه‌نامه*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 121-136

مریم رضایی بیگی؛ علی سلیمی


5. خردگرایی تعلیمی در شاه نامة حکیم توس*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 159-176

مصطفی خدایاری