کلیدواژه‌ها = سعدی
تعداد مقالات: 7
1. سیمای تمثیلی دنیا در شعر سعدی و مولوی (با رویکرد تمثیلی به آیات و روایات دینی)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 144-171

رضا موسی آبادی؛ بتول فخر اسلام


2. بررسی دنیا و تمثیل‌های تعلیمی آن از نگاه "سعدی"و"محمّد تقی بهار"

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 130-149

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز


3. تحلیل محتوایی مثل‌ها در «گلستان» سعدی و «یکی بود و یکی نبود» جمال زاده

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 35-56

غلامرضا انصاری فرد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


4. جمال شاهد در نظر سعدی* (نگاهی به اندیشه‌های جمال‌پرستانة سعدی)

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 111-136

علی دهقان؛ فاطمه علیمحمدی


5. سعدی و ابعاد عشق در زندگی انسانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 169-186

فریده محسنی هنجنی


7. مسؤولیت متقابل مردم و حکومت در گلستان و بوستان سعدی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 183-206

سید عطا الله افتخاری؛ نجمه علی بخشی