کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 3
1. بازتاب تعلیم نام ها و معانی قرآن در مثنوی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 59-78

امیدوار مالملی


2. بسم الله الرحمن الرحیم در منظومه‌های غنایی ادب فارسی*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 99-120

احمد رضا یلمه ها