کلیدواژه‌ها = حکمت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تمثیل در تبیین مقولۀ «خودسازی» در اندرزنامه های پهلوی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 32-47

بتول فخر اسلام؛ حمیده حسنخانی