کلیدواژه‌ها = عشق
تعداد مقالات: 9
1. تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 29-42

سعیده ساکی انتظامی؛ محمد یوسف وند؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


2. بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 65-85

محمدرضا شعبانی؛ عبدالحسن فرزاد


3. بررسی نوستالژی عشق، هجران و حرمان در چهارپارۀ "قفل طلا"ی حمیدی شیرازی با تکیه بر عنصر تمثیل و شواهد تمثیلی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 113-132

غلامرضا حیاتی؛ علی دهقان؛ سید احمد حسینی کازرونی


4. ظهور اسطورة صعود از دل تضادها و تمثیل های مربوط به آن در دیوان کبیر

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 95-118

شکوه برادران؛ قدمعلی سرامی


5. عشق در هفت اورنگ جامی با تکیه بر یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون وی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 153-166

ماندانا علیمی؛ سید احمد حسینی کازرونی


6. بنیاد ابتلاء و امتحان در منظومة خسرو و شیرین نظامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 101-118

زهرا السادات موسوی؛ احمد خاتمی


7. سعدی و ابعاد عشق در زندگی انسانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 169-186

فریده محسنی هنجنی


8. بررسی و تحلیل "عشق نامهء" امیر حسن سجزی دهلوی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 165-178

پروین دخت مشهور