نویسنده = حسین قاسمی فرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل کارکردهای اخلاقی تمثیل در اسرارنامۀ عطار نیشابوری

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 44-66

سید حسین سیدی؛ حسین قاسمی فرد