نویسنده = فاطمه حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل در سلامان و ابسال جامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 90-110

فاطمه حیدری؛ زینب نوری سرخنی