نویسنده = ملک محمد فرخ زاد
تعداد مقالات: 3
1. سرچشمه‌های عرفانی در مثنوی مولوی «با رویکرد تمثیلی»

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 122-143

مراد منصوری؛ منیــژه فلاحی؛ ملک محمد فرخ زاد


2. بررسی مصادیق زبان تمثیل در غزلیات حافظ

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 8-31

منیــژه فلاحی؛ ملک محمد فرخ زاد؛ سید علی محمد جلیلیان


3. جایگاه گونه‌های تمثیل در حکایات تمثیلی مصیبت‌نامه عطار

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 94-110

سعیده ساکی انتظامی؛ ملک محمد فرخ زاد؛ سیّد احمد حسینی کازرونی