نویسنده = مهرداد چترایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تمثیل‌های نمادین اسب در شاهنامة فردوسی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 8-27

حسن تاجیک محمدیه؛ عطا محمد رادمنش؛ مهرداد چترایی


2. نگاهی تحلیلی- تطبیقی به تمثیل از دیدگاه قندزی و بلاغت‌نویسان قبل و بعد وی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 59-75

هاله اژدرنژاد؛ احمد رضا یلمه ها؛ مهرداد چترایی