نویسنده = هاله اژدرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی تحلیلی- تطبیقی به تمثیل از دیدگاه قندزی و بلاغت‌نویسان قبل و بعد وی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 59-75

هاله اژدرنژاد؛ احمد رضا یلمه ها؛ مهرداد چترایی


2. بررسی تمثیل در دو داستان کلیله و دمنه و مرزبان‎نامه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 27-45

هاله اژدرنژاد؛ احمد رضا یلمه ها