نویسنده = مهدی نوروز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی زمینه های کاربست تمثیل در مجموعۀ «دستور زبان عشق» از قیصر امین‌پور

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 115-131

محمد قاسمی فرد؛ اکبر شعبانی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


4. جلوه‌های تمثیل و ارسال مَثَل در شعر سیَد اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 130-148

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخراسلام