نویسنده = سیدجمال حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل (مثالک) و کاربرد آن در کلیدر (جلد اول و دوم)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 52-68

سیدجمال حسینی؛ عباس کی منش؛ آذر دانشگر