نویسنده = عبدالحسین فرزاد
تعداد مقالات: 4
2. رمان «هون دات»، تمثیلی از پایداری مردم ویتنام

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 113-129

نازنین فرزاد؛ عبدالحسین فرزاد


3. بررسی زبان عامیانه و جایگاه تمثیل در آثار داستان نویسان زن معاصر با تکیه بر مجموعه داستان حنای سوخته

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 42-68

ملیحه شریلو؛ عبدالحسین فرزاد؛ شهین اوجاق علیزاده


4. زمانمندی روایت در مثنوی تمثیلی جلال و جمال نزل‌آبادی بر اساس نظریه ژرار ژنت

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 1-160

رقیه نورمحمّدی؛ عبدالحسین فرزاد