نویسنده = مرضیه غزنوی
تعداد مقالات: 1
1. هویت بومی و منطقه‌ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 86-112

مرضیه غزنوی؛ عباسعلی وفایی؛ ملک ‌محمد فرخزاد